Ireland v Norway – Aviva Stadium – 17th November 2022